V nabídce naleznete klasické cihelné materiály , dále pak velmi tepeně izolační cihlové bloky, akustické cihly, keramické překlady, stropy a lícové zdivo.

Dalším materiálem jsou velmi oblíbené porobetonové tvárnice a příčkovky, které jsou velmi lehké a snadnoopracovatelné.

Dodavatelé: